De stilte van de muziek - de kracht van het woord - de verwondering van het beeld

‘Van bank tot bank – stilstaan (zitten) bij poëzie’

Tijdens de zomervakantie willen we op diverse plaatsen in Melle gedichten  :

  • enerzijds afficheren

  • anderzijds ter beschikking stellen in folderhouders zodat mensen ze eventueel kunnen meenemen

We kiezen hiervoor rustige plaatsen in diverse wijken binnen Melle.

DOE JIJ MEE ?

Heb je zin om ook iets te schrijven, heb je enkele gedichten liggen ….

Stuur jouw creaties naar marc@warmwater.be voor eind mei.

We maken een selectie en brengen we iedereen op de hoogte.

Deze actie maakt deel uit van een groter geheel dat zal worden uitgebouwd over de komende jaren. Onze doelstellingen zijn :

  1. REFLECTIE : We willen mogelijkheden creëren om mensen stil te laten staan bij poëzie, hen te verwonderen en te inspireren.
  2. VERBINDEN : Via een vast poëzieparcours willen we de verschillende zitbanken in Melle verbinden, alsook de verschillende wijken waar deze banken zich situeren. Niet alleen willen we sociaal verbinden, maar ook verbinding maken met andere kunstvormen. Als voorbeeld hiervan verwijzen we naar de poëzierotonde.
  3. RESPECT VOOR GESCHIEDENIS/VERLEDEN : We willen aandacht hebben hierbij voor historische plaatsen, gebeurtenissen en personen

Heb je zin om mee te werken aan de werkgroep of ken je organsiaties die dit zouden willen doen, neem gerust contact op met marc@warmwater.be

Sluit Menu