De stilte van de muziek - de kracht van het woord - de verwondering van het beeld

We staan open voor inclusie en diversiteit.

Mensen met en zonder kwetsbaarheid krijgen een warme plek in ons KultuurThuis in Melle.

In 2010 werd VZW Warm Water opgericht door Francis Michels en Michel Gabriels.

Van in den beginne was de sociale component een belangrijk gegeven :  Kultuur laten stromen als een rivier om aldus mensen te verwarmen in een spreekwoordelijk bad warm water. In 2018 werd gestart met de renovatie van een pand in Melle dat in 2019 officieel werd geopend onder de naam KultuurThuis Henri.

De naam Henri is afkomstig van de voormalige kapperszaak die op deze locatie gevestigd was van in de jaren ’60 tot eind de jaren ’90. Een halve eeuw daarvoor was het een kloosterhuis. 

Onze slagzin is ‘Cultuur in een Thuislijke sfeer’.

KultuurThuis Henri staat voor kleinschalige activiteiten aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemers. We werken veelal met kleine groepjes zodat we aandacht kunnen hebben voor de ontwikkeling van elk individu, zonder het belang van sociale interactie tussen de deelnemers uit het oog te verliezen. 

Ook mensen die het moeilijk hebben om zich waar te maken in het reguliere aanbod kunnen bij ons aan de slag. Vluchtelingen, migranten, alleenstaande ouders, senioren, mensen met een kwetsbaarheid, mensen met een beperkt inkomen… ook voor hen is het belangrijk om zich te kunnen uiten via muziek of beeldende kunsten, om iets te realiseren en deze realisatie te tonen aan hun familie en vriendenkring.
Door onze werking echter voor iedereen open te stellen willen we ook op een natuurlijke wijze een artistieke en sociale interactie bewerkstelligen tussen mensen met én zonder kwetsbaarheid, tussen jong en oud, allochtoon en autochtoon,… zónder als therapeut of als hulpverlener op te treden.

Ons team bestaat inmiddels uit meer dan 20 begeleiders en helpers. Onze coaches werken bijna allemaal onder het vrijwilligers-statuut en krijgen een beperkte vergoeding. Ons werk is onmogelijk zonder hun hulp en enthousiasme maar ook zonder de vele hulp van sympathisanten, sponsors en andere vrijwilligers kunnen wij niet werken.

Cultuur en maatschappelijke betrokkenheid hangen voor ons samen. De opbrengst van onze muzieklessen wordt besteed aan de organisatie van diverse activiteiten voor mensen uit kansengroepen. Een zeldzame projectsubsidie is meegenomen. Af en toe trekken we ook aan de bel bij sponsors.

Op deze manier hopen we de mensen een stukje geluk te bezorgen, maar we hopen ook dat de deelnemers zich bij ons kunnen en wíllen engageren tot persoonlijke ontwikkeling.

Wil je meewerken aan de verdere uitbouw van ons verhaal, heb je ideeën, suggesties … ? Geef gerust een seintje via marc@warmwater.be, we contacteren je dan zo spoedig mogelijk.

 

de opbrengst van onze benefietconcerten gaat integraal naar een goed doel
Met muziek+ spelen we elke zaterdag muziek
Ons inclusieproject genomineerd voor de Vlamo Award
kunstenatelier voor kinderen
Sluit Menu