De stilte van de muziek - de kracht van het woord - de verwondering van het beeld

De VZW Warm Water wil diverse vormen van cultuur aanbieden aan een breed publiek. We willen dit doen op een warme en leuke manier door kleinschalige projecten te organiseren hetzij in ons eigen KultuurThuis, hetzij op locatie. Ook mensen met een kwetsbaarheid zijn van harte welkom.

 

Wat willen we bereiken met KultuurThuis ‘Henri’?

Samengevat: Kunst en Cultuur in een Thuiselijke sfeer. KultuurThuis ‘Henri’ wil een laagdrempelige organisatie zijn waar vele vormen van Cultuurbeleving aan bod kunnen komen. Hierbij staat een holistische visie op de mens én maatschappij centraal. Wij zien de mensen die bij ons komen niet als ‘klanten’ die een ‘product’ aanschaffen maar wij hebben de wens dat wij – zowel deelnemers als coaches, luisteraars als uitvoerders – samen werken aan een schilderij, beeldhouwwerk, aria, toneelstuk of wat dan ook, en op die manier gezamenlijk tot een verrijking komen van de geest. Dit moet vooral gebeuren in een ontspannen en ‘Thuiselijke’ sfeer zodat ieder binnen zijn of haar (on)mogelijkheden, talenten of beperkingen de kans kan krijgen zichzelf verder te ontwikkelen in de kunst van het ‘leven’. Hierbij is de weg belangrijker dan het resultaat, maar is het resultaat wel iets om trots op te zijn.

We willen tevens aandacht schenken aan diegenen die het moeilijk hebben om te participeren aan culturele activiteiten.

Een deel van onze inspanningen willen we dan ook in het bijzonder wijden aan senioren, mensen met beperkingen en mensen die het financieel niet zo breed hebben.

Kortom we willen de mensen een stukje geluk bezorgen, maar we hopen ook dat men zich bij kan en wíl engageren tot persoonlijke ontwikkeling. Cultuur en maatschappelijke betrokkenheid hangen voor ons samen. Ons werk is onmogelijk zonder de hulp van vele sympathisanten, sponsors en vrijwilligers. Wandelt u een stuk van de weg met ons mee?

Francis Michels

overhandiging van de opbrengst van een concert aan VZW Thope en VZW werkgroep vluchtelingen Gent
De schilderijen van Maral spreken boekdelen
Sluit Menu