De stilte van de muziek - de kracht van het woord - de verwondering van het beeld

ZONDAG 15 OKTOBER : ‘VERZET TEGEN ARMOEDE’

17 oktober is de Werelddag van het Verzet tegen Armoede. Jaarlijks brengen armoedeorganisaties armoede onder de aandacht van het grote publiek.

VZW Thope zet zich in om betaalbare woningen te zoeken voor mensen in kwetsbare situaties.

Zij brengen om 15.00 u. een getuigenis over hun ervaringen de voorbije jaren.

Muzikaal intermezzo

Woordkunstenares Trui Vandewalle brengt poëzie van o.a. Sara Eelen, Kris Gelaude en Luc Vanhie. Muziekpedagoge en multi-instrumentaliste Sofie Schiettecatte begeleidt met eigen zachte harpmuziek.

Trui & Sofie

In november 2023 zal ‘Thope’ vijf jaar bestaan. Wij willen ons inzetten voor kwetsbare mensen die een betaalbare woning zoeken. Thope gaat met en voor erkende vluchtelingen op zoek naar een woonst op de private huurmarkt in groot Gent. Idealiter is de eigenaar bereid om rechtstreeks aan hen te verhuren. Regelmatig treedt Thope zelf eerst op als huurder – minstens voor het eerste jaar – om dan met toestemming van de eigenaars onder te verhuren (tegen dezelfde prijs) aan erkende vluchtelingen.

Thope vzw biedt aan verhuurders de garantie dat de huur tijdig zal worden betaald, waakt over de goede staat van het pand en neemt de communicatie met de vluchteling-onderhuurder grotendeels over. Daarnaast koppelt ze aan elke woning een of twee vrijwilligers, ‘omarmers’. Zij ondersteunen de bewoners op vriendschappelijke basis en staan hen bij waar nodig, in samenwerking met allerlei diensten.

Vandaag huren we 26 huizen voor in totaal 115 mensen uit 8 verschillende landen. Om dit alles te kunnen realiseren hebben we middelen nodig: voor de waarborg, het oplossen van kleine mankementen, verzekering, … en een groep mensen die samen dit project helpen dragen. Kan jij – of een kennis – ons helpen als omarmer, huizen(be)zoeker, sponsor, verhuurder of op een andere manier? We zijn speciaal op zoek naar nog enkele extra huizenbeheerders. Laat het ons graag weten op samenthope@gmail.com

Je kan ons ook steunen met fiscaal aftrekbare giften (vanaf € 40 op jaarbasis) via vzw Sober Voor Anderen op rek. BE79 7350 2082 0733 (met duidelijke vermelding code 621 en naam, voornaam en adres). Wie geen attest behoeft, schrijft beter over naar rekeningnummer BE39891504303919 van Thope vzw.

Van harte dank! 

Sluit Menu