De stilte van de muziek - de kracht van het woord - de verwondering van het beeld

Vrijdag 14 april om 20.00 u. Lezing door F. Michels over Albertus Magnus

Francis Michels, de voorzitter van Warm Water vzw doet op dit moment een studie te Stuttgart. Voor deze studie moet hij een zogenaamd referaat geven. Dit referaat bestaat uit een werkstuk en een lezing. Het werkstuk bestaat in dit geval uit een publicatie over het onderwerp.

Francis zal deze lezing, en zijn publicatie brengen, op vrijdag 14 april om 20.00u in het KultuurThuis te Melle. Het onderwerp van het referaat is de wetenschapper en filosoof Albertus Magnus, de katholieke patroonheilige van de wetenschappers. Deze wetenschapper – die leefde in de 13e eeuw – is vooral gekend als de leraar van Thomas van Aquino, de bekende kerkgeleerde. In het eerste deel van de avond brengt Francis zijn voordracht in het Nederlands. Na een pauze met een drankje oefent Francis zijn referaat in het Duits.

Er zal ook de mogelijkheid zijn een exemplaar van de publicatie te bekomen. Een vrije bijdrage voor deze publicatie wordt gevraagd om de reiskosten van Francis te betalen. Deze publicatie wordt je na lezing opgestuurd via mail.

Volgende zaken worden in de publicatie besproken:

* het leven van Albertus Magnus in feiten en legenden

* Enkele aspecten van het filosofisch en theologisch werk van Albertus Magnus

* Een antroposofische biografie van Albertus …

Sluit Menu