De stilte van de muziek - de kracht van het woord - de verwondering van het beeld

ARMOEDE EN HUISVESTING

 Op zondag 16 oktober om 15.00 u. brengen 2 mensen die nauw betrokken zijn bij kansarmoede een getuigenis.

Dit naar aanleiding van Wereldarmoededag op maandag 17 oktober.

Wij zullen tevens aan hen de opbrengst overhandigen die we opgehaald hebben op onze benefietconcerten tijdens de Gentse Feesten van dit jaar.

 

Stemmige muziek wordt gebracht door …..

 

 

voor een woning

voor kwetsbare mensen

 www.thopevzw.be

In november 2022 zal ‘Thope’ vier jaar bestaan. Wij willen ons inzetten voor kwetsbare mensen die een betaalbare woning zoeken. Thope gaat met en voor erkende vluchtelingen op zoek naar een woonst op de private huurmarkt in groot Gent. Idealiter is de eigenaar bereid om rechtstreeks aan hen te verhuren.

Regelmatig treedt Thope zelf eerst op als huurder – minstens voor het eerste jaar – om dan met toestemming van de eigenaars onder te verhuren (tegen dezelfde prijs) aan erkende vluchtelingen.

Vandaag huren we 26 huizen voor in totaal 117 mensen uit 9 verschillende landen. En we voeren mee actie opdat het beleid eindelijk de wooncrisis oplost.

 

 

De Werkgroep Vluchtelingen Gent steunt vluchtelingen en mensen zonder verblijfspapieren door samen met hen de drempels te verlagen of weg te werken. Drempels die beletten dat ze een menswaardig leven kunnen uitbouwen. Drempels die de samenhorigheid met de inwoners van Gent belemmeren. 

Sluit Menu