De stilte van de muziek - de kracht van het woord - de verwondering van het beeld

Sociale kunst- en cultuurbeleving via artistieke laagdrempelige vormingstrajecten

(onder voorbehoud van goedkeuring van de subsidie-aanvraag bij het departement cultuur)

VZW Warm Water zal, in samenwerking met een aantal partners, gedurende de periode van 01/08/2020 t/m 31/07/2022 een project uitwerken ivm het inclusief aanbieden van muzikale vorming en vorming beeldende kunsten aan mensen uit kansengroepen.

Tijdens dit project willen we ons vooral focussen op  muziek en beeldende kunst (beeldhouwen). Deelnemers zullen de techniek beheersen en naar buiten komen tijdens tentoonstelling en concerten. Door middel van kunst- en cultuurkampen zullen kinderen de wondere wereld ontdekken van de muziek, beeldende kunst en woordkunst.

We richten ons in eerste instantie naar Oost-Vlaanderen en meer specifiek dan de regio Groot Gent en de regio ten Oosten van Gent (Merelbeke, Gentbrugge, Destelbergen, Melle, Wetteren, Heusden, Laarne enz…)

Dit project focust op kansengroepen : senioren, mensen met een beperking (autisme e.a. ), kinderen en volwassenen uit kansarme gezinnen, vluchtelingen, mensen met een beperkt inkomen …

Inhoudelijke activiteiten

Tijdens deze 2 jaar gaan de deelnemers op ontdekking in een wereld die voor hen (mensen uit kansengroepen) niet altijd evident is. We willen hen kansen bieden om kunst en cultuur te ontdekken en zich te ontwikkelen in muziek en/of beeldende kunst door middel van vorming, aangepast aan hun noden en mogelijkheden.

Tijdens onze activiteiten willen we de drempels tot deelname zo laag mogelijk houden.

We voorzien volgende activiteiten

  • Spelen met muziek voor kleuters (3-5 jaar) : veel nadruk op het spelend aspect (dansen, zingen, tekenen, luisteren …) veel herhaling.
  • Muziekinitiatie voor jonge kinderen (5 – 7 jaar) : op een spelende manier kennis maken met de muzikale wereld, diverse muziekinstrumenten en hun mogelijkheden.
  • Muziekoriëntatie (7 – 8 jaar) : eerste basisvorming rond noten, ritme, melodie … gegeven op een praktische wijze (geen theorie) door middel van zelf muziek maken
  • Samen musiceren in kleine groepjes met nadruk op vorming : gemengde groepen – senioren – mensen met beperking (autisme e.a.)
  • Kunst- en cultuurkamp voor kinderen, met nadruk op ontdekking van diverse kunst- en cultuurvormen. 2 groepen : 6 – 9 jaar en 9 – 12 jaar
  • muziekkamp voor volwassenen en oudere kinderen onder de vorm van verlengde weekends met nadruk op teambuilding, muziek maken in  groep, leren luisteren naar elkaar
  • Beeldhouwateliers voor mensen met beperking (autisme e.a.) zowel basisvorming als verdieping
  • Samenstellen van ensembles
  • organiseren van kleine intieme toonmomenten, tijdens dewelke deelnemers voorbereid worden tot deelname aan grotere toonmomenten (wegnemen van drempelvrees e.a.)
  • Voorbereiden van concerten en organiseren van concerten – finaal toonmoment in juli 2022
  • Voorbereiden van tentoonstellingen en organiseren van tentoonstellingen – finaal toonmoment in juli 2022
  • uitbouwen van het KultuurThuis Henri tot een ontmoetingsplaats
Sluit Menu