De stilte van de muziek - de kracht van het woord - de verwondering van het beeld

LINK NAAR ACTIVITEITEN

Poëzie in de huiskamer/tuin : klik hier

Geniet van gedichten op jullie wandeling, van bankje tot bankje : klik hier

Dichter op een bankje, zondag 29 januari 2023 : klik hier

Ruilkastjes, neem een gedicht, geef een gedicht : klik hier

MEL(LE)OPEE

In februari 2022 kwam op het initiatief van Marc Michels (o.a. dragende kracht achter het KultuurThuis Henri in Melle en de Vzw Warm Water én zélf een gepassioneerd beeldhouwer) en Hans Van den Bosch (in het recente verleden o.a.  laureaat van de tweejaarlijkse Jotie T’Hooft Poëzieprijs)  de “werkgroep poëzie in Melle” voor de eerste keer samen om te brainstormen over een manier om poëzie meer zichtbaar te maken in Melle.

Eén van de ideeën die tijdens de eerste bijeenkomst geopperd werd, was om bij elk zitbankje in Melle een gedicht te laten aanbrengen. Dat was een erg ambitieus plan want nadat de werkgroep alle zitbanken in kaart had gebracht, kwam men tot de vaststelling dat er méér dan 150 zitbanken, verspreid over 50 verschillende locaties, in Melle stonden opgesteld … Er werd op de tweede vergadering wijselijk besloten om uit die overvloed aan zitgelegenheden uiteindelijk een weloverwogen selectie te maken.

De voorbije zomer werd, verspreid over  Melle en de deelgemeentes, een 14-tal gedichten geplaatst.  Enkele ervan werden intussen ook officieel ingehuldigd door de  burgemeester en de schepen van cultuur. De werkgroep selecteerde lokaal talent maar ook grotere namen uit de poëziewereld (zoals  bijvoorbeeld Sylvie Marie en Jana Arns).

Een eerste doelstelling is uiteraard gelegenheden creëren om mensen te laten stilstaan bij poëzie, hen te verwonderen en te inspireren.

Maar de allerbelangrijkste doelstelling die de werkgroep zichzelf gesteld heeft is om VERBINDEND van aard te zijn.  Niet alleen met voorbijgangers, maar evengoed ook met kunstenaars, met kinderen, met mensen met een beperking, met ALLE inwoners van de gemeente.

Wil je graag eens een vergadering van de werkgroep bijwonen? Dat kan! De werkgroep komt regelmatig bij Marc in het KultuurThuis Henri, Brusselsesteenweg 329, 9090 Melle.

Iedereen, jong én oud is welkom! De werkgroep is nog steeds op zoek naar mensen met een warm hart voor poëzie.

Contact : marc@warmwater.be   hans.vanden.bosch@telenet.be

 

 

  

Sluit Menu