De stilte van de muziek - de kracht van het woord - de verwondering van het beeld

Deelnameformulier Poëziewedstrijd ‘Melle”

Naam: ……………………………………………………………………. …. Geboortedatum: ……………………….

Geboorteplaats:………………………………………………………. …. Telefoonnummer:……………………..

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………

e-mailadres: …………………………………………………………….

Onder deze lijn is er plaats voor je gedicht/poëtische slogan

—————————————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening: …………………………………………………………

 

In te dienen voor 31 december 2019 om 23:59 uur via mail marc@warmwater.be, bibliotheek@melle.be of afgeven in KultuurThuis Henri (Brusselsesteenweg 329) of bibliotheek Melle (Kruisstraat 2a)

Wedstrijdreglement te verkrijgen op dezelfde adressen of via de website warmwater.be of melle.bibliotheek.be

Reglement Poëziewedstrijd
in het kader van Poëzieweek 2020

1.    Instelling

KultuurThuis Henri Melle organiseert in samenwerking met de openbare bibliotheek van Melle een poëziewedstrijd met als thema Melle

2.    Jurering

De gedichten/slagzinnen worden beoordeeld op vorm en inhoud en er is bijzondere aandacht van de jury voor het thema Melle in al zijn vormen en de geschiktheid van het gedicht of slagzin om op een T-shirt te plaatsen.

De jury duidt de winnaars aan in maximum twee verschillende leeftijdscategorieën, die ze zelf afbakent in functie van de inzendingen.

3.    Aard van het werk

Elk gedicht of poëtische slagzin met als thema Melle met een lengte passend op een T-shirt komt in aanmerking.

4.    Deelnemingsvoorwaarden

 • Iedereen afkomstig van of wonend in Melle – met uitzondering van juryleden en personeelsleden van de bibliotheek van Melle en hun inwonende gezinsleden – kan deelnemen aan deze wedstrijd.
 • Elke deelnemer mag maximaal 3 gedichten/slagzinnen indienen. De gedichten/slagzinnen worden individueel beoordeeld.
 • Ingezonden gedichten/slagzinnen mogen niet eerder gepubliceerd zijn, noch op het internet, noch in gedrukte vorm. De gedichten/slagzinnen mogen niet bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden.
 • Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de inzender zich akkoord met het wedstrijdreglement.
 • De deelname is gratis en de gedichten/slagzinnen dienen uiterlijk op 31 december 2019 om 23:59 uur te worden toegestuurd via e-mail naar: marc@warmwater.be of bibliotheek@melle.be met als onderwerp ‘Poëziewedstrijd’.

De inzending moet bestaan uit:

 • E-mailbericht met de gegevens van de deelnemer (wordt niet bezorgd aan de jury): Naam – geboorteplaats – geboortedatum – adres – telefoonnummer – e-mailadres

Met gedicht/slagzin

 • Of in bijlage het volledig ingevulde en ondertekende deelnemingsformulier

Kandidaten kunnen er ook voor kiezen hun volledig ingevulde en ondertekende deelnemingsformulier af te geven in KultuurThuis Henri (Brusselsesteenweg 329) of de bibliotheek (Kruisstraat 2a).

Het deelnemingsformulier en wedstrijdreglement is te verkrijgen via KultuurThuis Henri (Brusselsesteenweg 329), de openbare bibliotheek van Melle (Kruisstraat 2a) of op de website van de bibliotheek https://melle.bibliotheek.be of van KultuurThuis Henri www.warmwater.be

5.    Prijzen

 1. Het winnende gedicht/poëtische slagzin van de laureaat wordt gepubliceerd op een T-shirt dat onder andere zal worden verkocht in de bibliotheek, KultuurThuis Henri, op de Melse feesten 2020, …

De prijsuitreiking vind plaats in de bibliotheek van Melle op zondag 2 februari 2020 tijdens een poëzie-evenement met Jana Arns.

De gedichten/slagzinnen van de deelnemers kunnen worden tentoongesteld in de bibliotheek en/of KultuurThuis Henri. Mogelijk worden de gedichten/slagzinnen ook voorgedragen op de prijsuitreiking. Alle deelnemers worden uitgenodigd op dit evenement.

Er zijn maximaal 50 genomineerden waaronder twee winnaars (volgens leeftijdscategorie) die elk 50 euro krijgen onder de vorm van een Melle-bon en 1 laureaat.

Alle genomineerden ontvangen op de prijsuitreiking een gratis T-shirt als zij aanwezig zijn op het evenement.

 1. De prijzen worden niet toegekend indien de jury van oordeel is dat geen enkel van de ingezonden gedichten/poëtische slagzinnen hiervoor in aanmerking komen
 2. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats op 2 februari 2020.

6.    Betwistingen

 1. Tegen de beslissingen van de jury kan geen beroep worden ingesteld
 2. De jury communiceert niet omtrent haar beslissingen.
 3. De organisatie is niet verantwoordelijk voor niet-ontvangen gedichten/slagzinnen, indien je binnen de week na het versturen/afgeven van je bericht, geen ontvangstbevestiging hebt gekregen, contacteer je best de organisatoren.
  De organisatie heeft het recht om de gedichten/poëtische slagzinnen kosteloos te laten voordragen, publiceren (ook op T-shirt) en tentoon te stellen. De naam van de auteur wordt in het klein vermeld.
 4. Deelnemers die plagiaat plegen, die onder verschillende namen inschrijven of zich op een of andere manier aan fraude schuldig maken, worden uitgesloten.
 5. Onvolledige inzendingen worden uitgesloten.
Sluit Menu