De stilte van de muziek - de kracht van het woord - de verwondering van het beeld

CORONA MAATREGELEN CREA-LEUK

CREA-LEUK

Crea-activiteiten voor kinderen vanaf 7 jaar

Dagelijks (enkel weekdagen) van 1 tot 17 juli.

 

CORONA MAATREGEL

 

Wie kan deelnemen

 • 8 deelnemers gelijktijdig, over de ganse periode maximum 47 deelnemers (bubbel van 50 min 3 begeleiders).
 • Risicogroepen : ouders zijn verantwoordelijk om, als hun kind tot een risicogroep behoort, dit aan te geven in de medische fiche en in te schatten om hun risico onder controle is.
 • Inschrijven vooraf is verplicht, de ouders ontvangen een vragenlijst met nodige gegevens.
 • Er kan ingeschreven worden tot de dag voordien.
 • Kinderen die ziek waren voor de start (minimum 5 dagen vooraf) van de activiteit mogen niet deelnemen. Mogelijk inschrijvingsgeld die reeds betaald is wordt terug betaald

Aanwezigheidsregister

 • Dagelijks wordt het aanwezigheidsregister aangevuld
 • De medische fiches van kinderen met verhoogd risico worden opgeslagen in een map
 • Contactlogboek : we houden de contacten bij met derden

Maatregelen rond hygiëne (kinderen vanaf 12 jaar)

 • Kinderen van 12 jaar of ouder moeten intensief contact met andere leden vermijden en bij contact met derden een mondmasker dragen
 • We respecteren onze bubbel van maximum 50 personen : afstand houden en dragen van mondmasker is dus geen vereiste. We doen geen activiteiten met veelvuldig fysiek contact.

Maatregelen rond hygiëne (alle kinderen)

 • We starten de voormiddag en namiddag telkenmale met opsommen van de hygiëne maatregelen
 • Hoesten in de elleboog
 • Eenmalig gebruik van papieren zakdoeken of wegwerpdoekjes en weggooien in de daarvoor voorziene vuilnisemmers
 • Intensief handen wassen voor en na iedere activiteit, voor en na elke maaltijd/tussendoortje, bij niezen/hoesten, toiletbezoek. Vooraleer toilet binnen te gaan dienen handen gewassen te worden in de keuken

Activiteiten

 • We voorzien individuele activiteiten
 • Intens fysisch contact is uitgesloten

Locatie

 • We beschikken over volgende lokalen :
  • Buiten : tuin & afdak
  • Tuinhuis : wordt enkel gebruikt om kinderen met ziektesymptomen voorlopig in quarantaine te plaatsen in afwachting dat de ouders hen komt halen (er zullen strips aanwezig zijn, stoel en tafel)
  • Binnen :
   • Grote zaal, foyer, studio (boven)
   • Keuken
   • 2 toiletten
  • We zullen zoveel mogelijk buiten in de tuin activiteiten laten doorgaan
  • Indien binnen, worden de lokalen voldoende geventileerd, binnendeuren blijven open staan (grote zaal : ventilatierooster open zetten)
  • De kinderen werken zoveel als mogelijk aan individuele tafels.
  • Alle tafels, stoelen en klinken worden elke avond gereinigd met water en zeep.
  • Alle materialen worden elke avond, zoveel als mogelijk, gereinigd

Sanitair

 • De groep wordt gelijkmatig verdeeld over de 2 toiletten
 • Er zullen steeds papieren handdoeken voorzien zijn en een vuilnisbak in de 2 toiletten en de keuken
 • Alle toiletten en de keuken worden elke avond gereinigd met water en zeep

NOODPROCEDURE &EHBO

 • We voorzien extra EHBO materiaal zoals :
  • Handschoenen
  • Alcoholgel
  • Koortsthermometer + ontsmettingsmiddel
  • Mondmaskers (wegwerp)
 • De EHBO kist bevindt zich in de keuken
 • Het tuinhuis wordt ingericht als tijdelijk afzonderingszone. Wanneer een kind symptomen vertoont of ziekt wordt zal de begeleider het kind begeleiden naar het tuinhuis. De begeleider belt onmiddellijk de ouders op met de vraag om het kind te komen afhalen. Uit voorzorgsmaatregel wordt het atelier vanaf dan opgeschorts. Pas wanneer blijkt dat het kind niet besmet was, kan het kamp weer opgestart worden. Alle ouders worden op de hoogte gehouden van de situatie.
Sluit Menu